ගාසා තීරයට ඉන්ධන සැපයීමට ඊශ්‍රායලය එකඟ වෙයි

ගාසා තීරයට ඉන්ධන සැපයීමට ඊශ්‍රායලය එකඟ වෙයි

by Haindu Gihan 18-11-2023 | 8:39 AM

COLOMBO (News 1st) - ගාසා තීරයට ඉන්ධන සැපයීමට ඊශ්‍රායලය එකඟ වූ බව, අමෙරිකානු  රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළේ, අමෙරිකාව කළ ඉල්ලීමකට අනුව සෑම දින දෙකකට වරක් ගාසා තීරයට ඉන්ධන ලබා දීමට එකඟ වී ඇති බවයි.

ඒ අනුව එක් වතාවකට ලබා දෙන ඉන්ධන ප්‍රමාණය ලීටර් එක් ලක්ෂ 40,000ක්.

මෙම එකඟතාව අනුව ලීටර් 17,000ක පළමු තොගය ගාසා තීරයට ඇතුළු වීමට අවසර දී ඇති බව සඳහන් වේ.

සීමිත ඉන්ධන ප්‍රමාණයක් ලබා දීමෙන් පසු ගාසාහි බිඳ වැටුණු සන්නිවේදන සබඳතා මේ වන විට අර්ධ වශයෙන් යථා තත්ත්වයට පත් කර ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළේ ය.