මහේස්ත්‍රාත්ගේ ඉල්ලා අස්වීම ගැන පරීක්ෂණයක් ඉල්ලයි

මුලතිව් මහේස්ත්‍රාත්ගේ ඉල්ලා අස්වීම ගැන නීතිඥ සංගමය පරීක්ෂණයක් ඉල්ලයි

by Staff writer 02-10-2023 | 11:16 AM

COLOMBO (News 1st) - මුලතිව් මහේස්ත්‍රාත් හා  දිසා විනිසුරුවරයාගේ ඉල්ලා අස්වීම සම්බන්ධයෙන් විධිමත් පරීක්ෂණයක් සිදු කරන්නැයි, ශ්‍රී ලංකා  නීතිඥ සංගමය අගවිනිසුරුවරයාගෙන් ඉල්ලීමක් කර තිබේ. 

අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභාව වෙත ඉල්ලා  අස්වීමේ ලිපිය යොමු කරමින්   මුලතිව් මහේස්ත්‍රාත් හා දිසා විනිසුරු ටී. සරවනරාජා මහතා සිය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස් වූයේ, පසුගිය 29 වැනිදා ය. 

මෑත කාලයේ වඩාත් කතා බහ ලක් වූ නඩු කටයුතු කිහිපයක් විභාග වූයේ ටී. සරවනරාජා විනිසුරුවරයා ඉදිරියේයි.

කුරුන්දි විහාරය සම්බන්ධ නඩු කටයුත්ත මෙන්ම කොක්කුතුඩුවායි ප්‍රදේශයෙන් මිනිස් අස්ථි කොටස් සොයා ගැනීමේ සිද්ධියට අදාළ මුලික පරීක්ෂණ කටයුතු ටී. සරවනරාජා විනිසුරුවරයා ඉදිරියේ සිදු කෙරිණ.  

පෙර පුවත සඳහා  පිවිසෙන්න... 

මුලතිව් මහේස්ත්‍රාත් ඉල්ලා අස්වීම බලපෑමක් ද?