ලෝක වෙළෙඳපොලේ රත්‍රං මිල සුළු වශයෙන් ඉහළ ගොස් තිබේ

ලෝක වෙළෙඳපොලේ රත්‍රං මිල ඉහළට...

by Staff writer 10-06-2024 | 11:28 AM

COLOMBO (News 1st) - ඒ අනුව, රත්‍රං අවුන්සයක මිල අද දැක්වුණේ අමෙරිකානු ඩොලර් 2294 යි සත 65 ක් ලෙසය.

අමෙරිකානු ඩොලර් 2293  යි සත 51 ක් ලෙස, ඊයේ  රන් අවුන්සයක මිල සටහන් විය.