ධීවරයින්ට විශේෂ දැනුම්දීමක්..

ධීවරයින්ට විශේෂ දැනුම්දීමක්..

by Staff writer 30-01-2023 | 8:26 PM

COLOMBO (News 1st) - හෙට(31) උදෑසන 6.00 සිට නැවත දැනුම් දෙනතුරු නැගෙනහිර මුහුදු කලාපයේ ධීවර කටයුතුවලින් ඉවත් වන්නැයි, ධීවර දෙපාර්තමේන්තුව දැනුම් දීමක් සිදු කර තිබේ.