ප්‍රමෝද්‍ය ක්‍රීඩා වැරදි වැළැක්වීමේ විමර්ශන ඒකකයට

ක්‍රිකට් තේරිම් කමිටු සභාපති ප්‍රමෝද්‍ය ක්‍රීඩා වැරදි වැළැක්වීමේ විශේෂ විමර්ශන ඒකකයට කැඳවයි

by Staff writer 17-11-2023 | 4:04 PM

COLOMBO (News 1st) - ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තේරිම් කමිටු සභාපති ප්‍රමෝද්‍ය වික්‍රමසිංහ මහතා, ලබන 21 වැනිදා ක්‍රීඩා වැරදි වැළැක්වීමේ විශේෂ විමර්ශන ඒකකයට කැඳවා තිබේ. 

ඒ , ප්‍රමෝද්‍ය වික්‍රමසිංහ මහතා පසුගිය දා නිකුත් කර තිබූ මාධ්‍ය නිවේදනයේ සඳහන් කර ඇති කරුණු සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශයක් ලබා ගැනීම සඳහායි. 

විවිධ පාර්ශවයන්ගේ ක්‍රියා කලාප හේතුවෙන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට හානි සිදුව ඇතැයි ප්‍රමෝද්‍ය වික්‍රමසිංහ මහතා එම නිවේදනයෙන් පෙන්වා දී තිබේ. 

මාධ්‍ය නිවේදනයෙන් 2019 අංක 24 දරන ක්‍රීඩා වැරදි, ක්‍රීඩාවට සම්බන්ධ වැරදි වැළැක්වීමේ පනත යටතේ ගැනෙන වැරදි වන තරග පවාදීම, දූෂණය, නීතී විරෝධි මෙහෙයවීම සහ නීතී විරෝධි ඔට්ටු ඇල්ලීම සම්බන්ධ කාරණා පිළිබඳව තොරතුරු ඔහු දන්නා බව ප්‍රකාශ කර ඇතැයි, ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය නිකුත් කළ නිවේදනයක සඳහන් ය.

ක්‍රීඩා හා යෞවන කටයුතු අමාත්‍ය රෝෂාන් රණසිංහ මහතා, ක්‍රීඩා වැරදි වැළැක්වීමේ විශේෂ විමර්ශන ඒකකයට කළ පැමිණිල්ලක් අනුව ප්‍රමෝද්‍ය වික්‍රමසිංහ මහතාට මෙම කැඳවීම කර තිබේ.