පැය 12ක ජල කප්පාදුවක්

පෑලියගොඩ,වත්තල ,ජා ඇල ඇතුළු ප්‍රදේශ රැසකට අද පැය 12ක ජල කප්පාදුවක්

by Staff writer 19-11-2023 | 9:34 AM

COLOMBO (News 1st) - පෑලියගොඩ, වත්තල, ජා ඇල, කටුනායක සහ සීදූව නගර සභා බල ප්‍රදේශවලට සහ කැලණිය, වත්තල, බියගම, මහර, දොම්පෙ ,ජා ඇල, කටාන සහ මිනුවන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශවලට අද (19) උදෑසන 8.30 සිට ජල කප්පාදුවක් සිදු කෙරේ.

ඒ, සපුගස්කන්ද විදුලිබල මණ්ඩලයේ හදිසි බිඳ වැටීමක් සමග බියගම ජල පවිත්‍රාගාරයට ජල සැපයීම අත්හිටුවීමට සිදුවීම හේතුවෙනි.

ඒ අනුව අද  උදෑසන 8. 30 සිට රාත්‍රී 8.30 දක්වා අදාළ ප්‍රදේශවලට ජල සැපයුම අත්හිටවනු ඇත.

ඊට අමතරව ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශයේ කොටසකට ද ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව, ජල සම්පාදන මණ්ඩලය ප්‍රකාශ කළේ.ය.