අනතුරකට අත වනන පානදුර වෙරළේ ළමා උද්‍යානය

by Hashini De Mel 22-07-2023 | 5:09 PM

COLOMBO (News 1st) - පානදුර නගර සභාව මගින් පාලනය වන පානදුර වෙරළේ පිහිටි ළමා උද්‍යානයේ ඔංචිල්ලා සහ සීසෝ ඇතුළු සියලු උපකරණ විනාශ වී තිබේ. 

එහි තිබෙන ඔංචිල්ලා සීසෝ ඇතුළු කුඩා ළමුන්ගේ ක්‍රීඩා උපකරණ විනාශ වී ඇත්තේ මළ බැඳීම හේතුවෙනි. 

දේශීය මෙන්ම විදෙස් සංචාරකයින් ද කුඩා ළමුන් රැගෙන පානදුර වෙරළට පැමිණෙන නමුත් ළමුන්ට විනෝද වීම සඳහා ඇති ස්ථානය විනාශ වීමෙන් දෙමාපියන් මෙන්ම ළමුන් ද කනස්සල්ලෙන් හැරී යනු ඇත.

දැනට වසර 2 ක පමණ කාලයක සිට මෙම උපාංග විනාශ වී ඇත. 

දෙමාපියන් මෙන්ම දරුවන් ද පවසන්නේ, මෙම ළමා උද්‍යානය නැවත දරුවන්ට පාවිච්චියට ගත හැකි ලෙස කඩිනමින් සකසා දෙන ලෙසයි.