සත්ත්ව නිෂ්පාදන ආනයන සීමා කෙරේ

සත්ත්ව නිෂ්පාදන ආනයන සීමා කෙරේ

by Staff writer 24-06-2024 | 6:54 AM

COLOMBO (News 1st) –  සත්ත්ව නිෂ්පාදන ආනයනය සීමා කර තිබේ. 

ඒ, රටවල් රැසක කුරුළු උණ රෝගය ව්‍යාප්ත වීම හේතුවෙන් ය.

පශු සම්පත් සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඩී.බී. හේරත් මහතා පැවසුවේ, කුරුළු උණ රෝගය වාර්තා වන කිසිදු රටකින් සත්ත්ව නිෂ්පාදන මෙරටට ආනයනය කිරීමට අවසර නොදෙන බවයි.