සජිත් ලොකු සාකච්ඡාවක...

විපක්ෂ නායක සහ ඉලංගෙයි තමිල් අරසු පක්ෂ නියෝජිත අතර විශේෂ සාකච්ඡාවක්...

by Staff writer 10-06-2024 | 10:12 PM

COLOMBO (News 1st) - විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා සහ ඉලංගෙයි තමිල් අරසු පක්ෂ නියෝජිත පිරිසක් අතර විශේෂ සාකච්ඡාවක් පවත්වා තිබේ. 

ඒ, යාපනයේ පිහිටි ඉලංගෙයි තමිල් අරසු කච්චි පක්ෂ කාර්යාලයේ දීයි.

එහි දී මෙරට සමාජ, ආර්ථික හා දේශපාලන තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡාවී ඇතැයි සඳහන්.