බණ්ඩි පොහොර නොමිලේ දෙන්න ආණ්ඩුවෙන් තීරණයක්..

ඉදිරි කන්න 2කට බණ්ඩි පොහොර නොමිලේ දෙන්න ආණ්ඩුවෙන් තීරණයක්..

by Staff writer 24-06-2024 | 6:50 AM

COLOMBO (News 1st) – ඉදිරි කන්නයේ සිට කන්න 2ක් සඳහා ගොවීන්ට බණ්ඩි පොහොර නොමිලේ ලබාදෙන බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවිර මහතා පවසයි.

අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ, ඉදිරි මාසය තුළ ගොවීන් වෙත බෙදා හැරීමට අවශ්‍ය පොහොර තොග ලැබීමට නියමිතව ඇති බවයි.